שתי מחוגות

עץ , רישום.

400 סמ. אורך.

2021

שתי מחוגות