שני דגלים

עופרת, פרספקס, עץ

145.80 ס"מ

1995

שני דגלים