שדרית עם מצופים

עץ, מצופים

80.55.60 ס"מ

2012

שדרית עם מצופים