ראות

פרספקס, רשת

מידות משתנות, אורך 70 ס"מ

1984

ראות