ציפה תחתית

עץ, עופרת

80.35.12 ס"מ

1990

ציפה תחתית