צוללת

עופרת, נחושת, גומי

14.30.16 ס"מ

1979

צוללת