ספינה טבועה

צנרת פלסטיק , מתכת, פרספקס, עץ

30.25.35. ס"מ

2015

ספינה טבועה