מראה הצבה – ים טתיס

עץ

2015

מראה הצבה – ים טתיס