מערכת התמסורת המכנית לפתיחת החלון

2008

המיצב נקודת תצפית. גלריה הקיבוץ תל-אביב

מערכת התמסורת המכנית לפתיחת החלון