מיכל נטוי

אלומיניום, עופרת

95.85.4 ס"מ

1986

מיכל נטוי