מחשבה מנחה

עץ, עופרת, חוט ברזל, גוש עץ עטוף

110.17.17 ס"מ

1993

מחשבה מנחה