ללא כותרת (עצמות)

פרספקס, חוטים, עופרות

מידות משתנות, 110 ס"מ

1984

ללא כותרת (עצמות)