לוייתן עיוור

עופרת, ברזל

15.55.15 ס"מ

1986

לוייתן עיוור