כלי מדידה

מידות משתנות, אורך הלוח העליון 120 ס"מ

2007

מיצב שולחן עבודה. גלריה על הצוק נתניה.

כלי מדידה