ילד מפוייח

גומי-שחור, רשת, נורה מהבהבת בתרמיל

120 ס"מ

2010

ילד מפוייח