יבשה

עץ לבוד, רשת צל, נורות לד

160.60 ס"מ

2012

יבשה