חלק ממיצב Second effort

דמות עץ, צילום

גובה דמות 180 ס"מ

2002

חלק ממיצב Second effort