חלק ממיצב שולחן עבודה

מנוע על השולחן מניע תמסורת (סרטון)

2007

הגלריה על הצוק, נתניה.

חלק ממיצב שולחן עבודה