חלון

2008

נפתח בעזרת תמסורת מכנית. מיצב נקודת תצפית. גלריה הקיבוץ תל אביב

חלון