חלון מס. 6

עץ לבוד, פרספקס

60.30.2 ס"מ

2014

חלון מס. 6