חלון מס. 5

פרספקס, פח

25 (קוטר) 17 ס"מ

2014

חלון מס. 5