חותר

פרספקס

מידות משתנות, 50 ס"מ כשפתוח

1980

חותר