התמסורת המכנית במיצב נקודת תצפית

2008

גלריה הקיבוץ תל אביב.

התמסורת המכנית במיצב נקודת תצפית