בית צף מס. 1

עץ, עופרת

55.180.17 ס"מ

1993

בית צף מס. 1