בית עם גג וורוד

עץ, פרספקס

44.36.14 ס"מ

2003

בית עם גג וורוד