בית מהבהב

עץ, אור מהבהב

64.60.46 ס"מ

2003

בית מהבהב