בגדי עבודה מיצב נקודת תצפית

2008

גלריה הקיבוץ תל אביב

בגדי עבודה מיצב נקודת תצפית