אניה באופק

עץ לבוד, דמות אבץ, רישום גרפיט

240 120 ס"מ

2002

אניה באופק