אדם מהבהב מס. 2

עץ, אור

130.70.35 ס"מ

2007

אדם מהבהב מס. 2