עבודות

צפון

חלק ממיצב שולחן עבודה. גלריה על הצוק , נתניה. (סרטון)

פריסקופ

נקודת תצפית גלריה הקיבוץ תל אביב

מפלס

אוקספורד אנגליה

מודד מס. 2

מיצב נקודת תצפית גלריה הקיבוץ ת”א

כלי מדידה

מיצב שולחן עבודה. גלריה על הצוק נתניה.

חלון

נפתח בעזרת תמסורת מכנית. מיצב נקודת תצפית. גלריה הקיבוץ תל אביב